Wat is 'n City Changer

Deur mense verander God stede

By Doxa Deo is mense God se werktuie waardeur Hy stede verander en transformeer. Alles wat ons in Doxa Deo doen, is slegs op hierdie doel gemik:

Om PASSIEVOLLE en DOELGERIGTE mense op te rig, wat lewe om stede te verander! Ons noem hierdie mense CITY CHANGERS.

City ChangerCITY CHANGERS is mense met ‘n liefde vir God, hul medemens en hul stad. Doxa Deo neem al hulle mense op ‘n spesiale reis na ‘n opregte verhouding met God. Ons noem hierdie reis die CITY CHANGERS-reis en dit is gebaseer op Miga 6:8 wat soos volg lees: “...Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.”  Al wat God van ons vereis, is om Hom lief te hê met ons hele hart, om ons naaste lief te hê en om Sy naam te verheerlik in alles wat ons doen.

CITY CHANGERS het die vermoë om die mense en gemeenskappe om hulle te beïnvloed en te verander. Hulle is ambassadeurs of agente van die Koninkryk, besig om God se heerlikheid op die aarde te vestig. CITY CHANGERS verander ons stede vir die Koning.

Jy kan dus sien dat om ‘n CITY CHANGER te wees baie meer beteken as net om op ‘n Sondag kerk toe te kom! In Doxa Deo beskou ons nie ons vennote as passiewe gemeentelede nie, maar as aktiewe vennote in God se droom vir stede. Doxa Deo is al beskryf as “Christenskap in aksie” – ons leef God se roeping vir ons bediening aktief uit. Ons mense is passievol en besield om deel te wees van God se hartklop vir ons stede.