Nuwe vennote

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net 'n gereelde besoeker sal wees by Doxa Deo Port Elizabeth nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Stap 1: Maak kontak
Vul ‘n praat-met-ons-kaartjie in tydens een van ons dienste en gee dit af agter in die ouditorium by infotoonbank
OF
Stuur ‘n e-pos met jou naam, kontak besonderhede en versoek na yolande.botha@doxadeo.org


Stap 2: Ons sal jou kontak
• ‘n Spanlid sal jou telefonies kontak
• Ons nooi jou na ons volgende Wie is Wie (Nuwe Lidmate) Inligtingsessie


Stap 3: Woon by
• Woon ons kwartaallikse Nuwe Vennote (Nuwe Lidmaat) Inligtingsessie by
• Vul die nodige informasie vir ons in; kyk en sê waar jy wil betrokke raak:

HOEKOM VENNOOTSKAP?

Die woord "lidmaat" het 'n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na 'n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of kerk as 'n liggaam, 'n gebou of 'n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van 'n liggaam (soos 'n vinger aan 'n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. 'n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip "Vennootskap" (Partnership). Vennootskap sê dat jy nie net belang by die kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy 'n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is vennootskap met die kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord "bygevoeg" beteken letterlik "to set you in place to your advantage". Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se kerk in Port ELizabeth, begeer om met jou in vennootskap te tree.