Mense

Dit beteken dat ek my lewe daaraan toewy om ander mense te dien; om God se hande en voete in die wêreld te wees.

Dit beteken dat ek die volgende sal moet ontdek:

  • Sy liefde vir andere. Probeer begryp hoeveel waarde God aan elke enkele individu heg.
  • My roeping as ‘n lekeprediker (as ‘n person wat geroepe is om beide binne en buite die kerk te bedien). Deur Sy Gees het God my toegerus met gawes om ander mense te kan bedien.
  • Lewe in oorvloed.  ‘n Lewe wat om Jesus wentel.  ‘n Lewe waar ek soos Jesus word vir ander mense.