Kindertoewyding

“Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God”...Mark 10:14

Jou kind is vir ons baie belangrik by Doxa Deo Port Elizabeth en ons wil saam met die gemeente jou kind aan die Here toewy deur vir hom / haar te bid en seën uit te spreek.  Hierdie geleentheid gaan gepaard met 'n Kindertoewydingsgesprek met ons bedieningsleier.

Vir navrae oor die volgende Toewydingsdatum:

• Vul 'n Praat-met-ons kaartjie in tydens 'n feesdiens 

• Kontak ons kantoor  | pe@doxadeo.co.za/yolande.botha@doxadeo.org

• Stuur ook die volgende inligting na yolande.botha@doxadeo.org

• Naam van kind

• Datum en plek van geboorte

• Name van ouers

• Foto van kind