Groepe

Bedieninge

“For where two or three come together in my name, there I am with them”

Kerklewe is meer as net feesdienste. Dit gaan oor 'n lewendige verhouding met God en ook met ander. Dit is hier waar Kleingroepe 'n belangrike rol speel: Dit is plekke waar ons die lewe deel, versorg word en ook uitreik.

Waarom groeplewe?

Kleingroepe is die ideale plek om mense te leer ken, vriendskappe te bou en om geestelik verryk te word deur dieper te delf in die Woord en in mekaar se lewens in te spreek. Dit is waar ons in mekaar se lewens kan impak hê en ontdek hoe om City Changers te wees.

Belangegroepe

Individue met dieselfde belange kom van tyd tot tyd bymekaar om hulle passies, maar ook hul ervaringe en lewens te kan deel.

Wat kan jy verwag?

Ons het selgroepe vir verskillende ouderdomsgroepe wat op ‘n weeklikse basis bymekaarkom. Selgroepe kom in vennote se huise of by die kampus bymekaar. Die verpakking van elke selgroep verskil. Dit is gebasseer op Woord, gebed, aanbidding en fellowship.

Hoe kan ek deel raak van ‘n selgroep?
• Vul 'n Praat-met-ons kaartjie in met jou besonderhede & versoek. Ons sal jou kontak en in verbinding bring met 'n selleier OF
• Kontak een van ons selleiers (besonderhede agter in ouditorium of kliek hier) OF
• Kom woon ons Algemene Sel by (elke Woensdag 19:00) waarna ons jou in kontak kan bring met 'n selleier in jou ouderdomsgroep en area
• Kontak ons kantore met jou versoek