Groei in jou verhouding met God

Ons diepste begeerte by Doxa Deo is om ons vennote te inspireer en toe te rus op hul pad na volwassenheid in Christus. Die doel van elke opleidingsgeleentheid is transformasie. Ons belê tyd, geld en energie in geleenthede om ons vennote se volwassenheid in Christus aan te moedig. Dit is ons passie om ons vennote die kwaliteitslewe te sien ervaar wat God vir hulle beoog het toe Hy in Genesis 1:26 gesê het: "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers..." Dit word ook bevestig deur die woorde van Jesus toe Hy in Johannes 10:10 gesê het: "...Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed."

 1. CITY CHANGERS Toerustingsprogram
 Hierdie sluit in alle kort kursusse wat plaaslik by ons kampus aangebied word. Hierdie kursusse is spesifiek vir ons vennote wat hulself beter wil toerus in ‘n spesifieke area van transformasie. Van “DNA ( GPS & Kernwaarhede” tot “The City Changer (3 Colors of Ministry)”.

 2. CITY CHANGERS Bedieningsopleiding
 Binne jou spesifieke bedieningsomgewing vind jou opleiding in ‘n proses plaas wat praktiese opleiding, mentorskap en teorie insluit.

Die ander oorblywende opsies is gevorderd en sluit formele akademiese opleiding in. Vir meer inligting oor hierdie gevorderde opleidingsopsies, kontak asseblief Izet by cci@doxadeo.co.za of +12 78 217 4867.

Vir al ons plaaslike toerustingprograme kontak gerus die kerk kantoor: 041 360 8941