Gemeenskap

Wil jy meer weet oor hoe God ons as ‘n bediening toegerus het om Sy stadsdrome te verwesenlik? Die kernpunt is dat kerk nie net iets is wat op ‘n Sondag tydens ‘n diens gebeur nie. Om ‘n kerk te wees, beteken om buite jou kerkmure te kyk en aktief betrokke te raak by alle areas van die samelewing

city

 1. Ons ontplooi STADSHERVORMERS / Ambassadeurs vir die Koninkryk

Mense kom nie kerk toe om deel van ‘n program te wees nie, hulle IS die program! Ons glo dat ons vennote (by Doxa Deo verwys ons na ons gemeente as vennote) ‘n verskil kan maak waar hulle daagliks leef en werk – by die huis, by die werk, met familie of met vriende. Dit maak nie saak in watter area van die samelewing ons vennote funksioneer nie, hetsy in opvoeding of enige ander area van die samelewing, hulle verstaan wat hul doelwit is: Wees die lig en sout van die aarde! Hulle sien hulself as Ambassadeurs van die Koninkryk met slegs een missie: Om God se glorie te vestig waar hulle ookal funksioneer. In Doxa Deo noem ons hierdie mense STADSHERVORMERS. En dit is die eerste wyse waarop ons beplan om ‘n stad te verander.

2. Ons raak betrokke

Deur middel van ons kampusse moedig ons ons vennote aan om betrokke te raak in hulle stede en ons het kreatiewe maniere gevind om dit te doen. Deur middel van ons kampusse nader ons bestaande organisasies en bedien hulle dan passievol met die liefde en die Woord van God. Dit sluit byvoorbeeld in die Doxa Deo TREE proses en ook Rope. Dit is hoe Doxa Deo betrokke raak en sy stad dien.


3. Ons lei deur ons voorbeeld

Ons vestig modelle binne die verskillende areas van die samelewing. So, byvoorbeeld, is POPUP (People Upliftment Programme) hoe vaardigheidsopleiding en -ontwikkeling daar uitsien wanneer dit vanuit ‘n Christelike perspektief bedryf word. Ons skole en kolleges weerspieël weer hoe Christus- gesentreerde onderwys behoort te lyk. En dit is presies wat die Doxa Deo-familie so uniek maak!
En hier kan jy dit duidelik sien; kerk is nie net beperk tot die bywoon van ‘n weeklikse Sondagdiens nie. Kerk is ook hoe jy elke gewone dag funksioneer, kerk is hoe jy betrokke raak om jou stad te dien en kerk is om aan ander te wys hoe Christus-gesentreerde onderwys en Christus-gesentreerde vaardigheidsopleiding en -ontwikkeling moet lyk.
Geniet die bygaande video wat ons vir jou saamgestel het. Dit gee jou ‘n oorsig van die Doxa Deo-familie en al ons verskillende aktiwiteite. Al hierdie aktiwiteite het slegs een doelwit en dit is om 12 stede te verander na plekke waar God regeer.