Doxa Deo Kids

 

Doxa Deo Kids  

 

Jou kinders is vir ons van groot waarde!  Of jou kinders kleuters, peuters of in die laerskool is, wil ons hulle deel van ons KIDS bediening maak.  Die kinderbediening vind tydens al drie dienste in verskeie kindervriendelike lokale plaas.

Ons span medewerkers is opgewonde oor die geleentheid om jou kind te bedien.  Jou kinders kry blootstelling aan Gees vervulde aanbidding en ‘n interaktiewe les wat op hul ouderdoms- en ontwikkelingsvlak aangebied word.  Deur hierdie belewenis leer jou kinders van ‘n jong ouderdom van Jesus se liefde vir hulle.

Die Doxa Deo Kids bediening bestaan uit:

Kewertjies (2 – 3jr): Belangrik hier dat jou prins of prinsessie reeds van die doek af is en ten volle ge-’potty train' is. Ons het ‘n groep medewerkers wat dit belangrik ag om deur elke aktiwiteit en speletjie, ‘n waarheid van God in die peuters se harte vas te maak.

Wikkelwurms (4 – 5jr): Ons volg ‘n kurrikulum wat gefokus is om God te leer ken. Ons hou aanbidding en bedien dieper as net sing en spring!  Ons gee blootstelling aan kleingroepie werk, wat dan ook die medewerkers kans gee om  nader aan die kleuters te staan en een-tot-een met hulle te werk.

Explosion (Gr 1 – 3) en (Gr 4- 5): Ons fokus op ‘n  groot groep belewenis tydens aanbidding. Ons het elke tweede week ‘n aanbidingspan wat die kids op hulle vlak bedien. Tydens die diens verdeel al die kids in graad groepe om sodoende ouderdomsrelevante bediening toe te pas.

Glue (Gr 6 & 7): Ons visie vir die Gr 6 & 7’s is dat hulle hul identiteit in Christus sal ontdek en tenvolle uitleef. Ons hele kurrikilum en worship word rondom die fokus gebou.

Navrae: Mariska Basson by 0825762246 / Yolande.botha@doxadeo.org / 041 360 8941