Doop

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.” Matt 28:19
Doop is vir baie gelowiges ‘n onvergeetlike en blye ervaring.  Groot doop of onderdompeling simboliseer die dood en die opstanding in Christus en om in geloof met Jesus geidentifiseer te word.  Ons deel graag in hierdie waardevolle geleentheid en nooi jou uit om die stap te neem indien jy nog nie het nie.  Dit gaan gepaard met 'n Doopgesprek waar jy enige vrae en onsekerhede met ons leiers kan kom bespreek.

Vir navrae oor die volgende Doopgeleentheid:

• Vul 'n blou "Praat-Met-Ons" kaartjie in tydens 'n feesdiens  OF

• Kontak ons kantoor of E-pos Yolande Botha | yolande.botha@doxadeo.org