Aanbidding, Kunste & Multi Media

Ons doel is om ons Sondag boodskappe optimaal te kommunikeer en verder te vat as net in Feesdienste.  Vennote met 'n passie vir en bekwaamheid in Multimedia maak seker dat ons dienste meer interaktief is. Sodeur is dit nie net 'n groter belewenis tydens byeenkomste nie, maar ook beskikbaar vir 'n weier groepering mense d.m.v. CD opnames en internet media.  

Die verskillende areas waarin jy kan betrokke raak is; Dans, Choreografie, Drama, Musiek, Multimedia, Kamerawerk, Videovermenging, Klank of Beligting. Ons vinnige, maar wel deeglike, opleiding sal jou kundig en gemaklik laat voel met jou rol in die span. 

Navrae: Nagel Myburgh by 0832719027 of Robert Gillmer 0827183458